Thursday, April 30, 2009

Udruženje građana "Tračak"


Udruženje građana “Tračak” je organizacija koja je registrovana u oktobru 2006. godine.

Pokrenuta je od strane mladih ljudi koji žele i vole da rade sa decom i mladima u cilju osnaživanja pojedinaca i grupa da razvijaju svoje potencijale, odnose sa drugima i drugačijima od sebe i aktivno učestvuju u stvaranju humanije zajednice u kojoj žive.

Programi kojima se bavimo zasnovani su na principima i metodologiji neformalnog obrazovanja kroz radionice, treninge, seminare, akcije i sl.


NAŠA MISIJA:

Udruženje građana "Tračak" iz Novog Sada teži da omogući deci i mladima organizovano provođenje slobodnog vremena kroz kreativno-edukativne radionice i ostale aktivnosti čiji je cilj razvijanje vrednosti kao što su: kreativnost, aktivizam, tolerancija, zdravi stilovi života, buđenje kolektivne svesti i jačanje individualnih osobina.


NAŠA VIZIJA:

Mladi ljudi sa izgrađenim svesnim i zdravim odnosom prema sebi i svojoj okolini.


[Full entry]